• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  main axis of inertia

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  major axis of inertia
  principal axes of inertia
  hệ trục quán tính chính
  system of principal axes of inertia
  principal axis
  trục quán tính chính trung tâm
  central principal axis (ofinertia)
  principal inertial axis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X