• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  literal
  chuỗi trực kiện
  literal string
  toán hạng trực kiện
  literal operation
  trực kiện bằng số
  numeric literal
  trực kiện phi số
  nonnumeric literal
  vùng trực kiện
  literal pool
  đại số trực kiện
  literal algebra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X