• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  scroll

  Giải thích VN: Một kiểu trang trí như kiểu trang trí xoắn ốc Ionic, tương tự như một cuộn [[giấy. ]]

  Giải thích EN: Any ornament, such as an Ionic volute, resembling a scroll of paper..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X