• Thông dụng

  Danh từ
  week

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  week
  trong hai tuần lễ
  week after next (the..)
  tuần lễ bảo đảm
  guarantee week
  tuần lễ thương mại
  shopping week

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X