• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gold bullion
  chế độ bản vị vàng thoi được quản
  managed gold bullion standard
  điều khoản vàng thoi
  gold bullion clause
  ingot gold

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X