• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  Closed Loop (CL)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closed loop
  mạch vòng khép kín đầu vào
  Entry Closed Loop (ECL)
  thử mạch vòng khép kín
  Closed Loop Test (CLT)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X