• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hysteresis cycle
  hysteresis loop
  vòng trễ bão hòa
  saturation hysteresis loop
  vòng trễ hình chữ nhật
  rectangular hysteresis loop
  vòng trễ sắt điện
  ferroelectric hysteresis loop
  vòng trễ xenhet điện
  ferroelectric hysteresis loop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X