• Vật lý

  line of spectrum

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  spectral line

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line
  công tua vạch phổ
  line profile
  cường độ vạch (phổ)
  line intensity
  phép đo công tua vạch phổ
  line profile measurement
  phép đo vạch phổ
  spectral line measurement
  profin vạch phổ
  line profile
  profin vạch phổ
  spectral line profile
  vạch phổ phát xạ
  emission spectrum line
  độ rộng vạch phổ
  line width
  độ rộng vạch phổ
  spectral line width
  đường phổ, vạch phổ
  spectral line
  đường phổ, vạch phổ
  spectrum line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X