• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  groove
  nick
  notch
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gaging
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gauging
  vết khấc nghiêng
  skew notch
  vết khắc nhọn
  V-notch
  pan
  stress raiser
  cut
  die mark
  gash
  hack
  hag
  notch
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gaging
  sự đo kiểm vết khắc
  notch gauging
  vết khấc nghiêng
  skew notch
  vết khắc nhọn
  V-notch
  recess
  slot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X