• Thông dụng

  Tính từ.

  Sharp; pointed; acute.
  cằm nhọn
  pointed chin.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acute
  cuốn nhọn
  acute arch
  góc nhọn
  acute angle
  góc nhọn
  acute angular
  khuôn góc nhọn
  acute angle die
  tam giác góc nhọn
  acute angle triangle
  tam giác nhọn
  acute triangle
  vòm dạng vòng cung nhọn
  acute arch
  keen
  mũi nhọn
  keen point
  sắc nhọn, mũi nhọn
  keen point
  piked
  point
  chuôi nhọn cố định
  dead-center, dead-point
  chuôi nhọn cố định
  dead-centre, dead-point,
  cọc tựa lên mũi nhọn
  point-bearing pile
  hiệu ứng mũi nhọn
  point effect
  làm nhọn đầu
  to point a pile
  mũi nhọn
  keen point
  mũi nhọn bugi
  spark plug point
  mũi nhọn compa
  needle point
  sắc nhọn, mũi nhọn
  keen point
  tác dụng mũi nhọn
  action of point
  tác dụng mũi nhọn
  point effect
  vít định vị đuôi côn nhọn
  cone-point set screw
  vít đuôi nhọn
  cone point screw
  vít đuôi nhọn
  screw, cone point
  đầu nhọn của cọc
  point of pile
  đục nhọn đầu kim cương
  diamond point chisel
  pointed
  búa nhọn
  pointed hammer
  cam điểm nhọn
  pointed cross-grooved
  cọc mũi nhọn
  pointed pile
  cuốn (hình) mũi tên nhọn
  pointed arch
  cuốn nhọn
  pointed arch
  cuốn nhọn nhiều đoạn
  segmental pointed arch
  cupôn nhọn
  pointed dome
  hình mũi tên nhọn
  pointed arch
  hộp hình đầu nhọn
  pointed box
  mái vỏ cupôn đỉnh nhọn
  pointed shell dome
  mũi tâm nhọn
  sharp-pointed centers
  vòm cuốn nhọn
  pointed arch
  vòm nhọn 4 tâm
  four-centered pointed arch
  vòm đỉnh nhọn
  pointed arch
  vòm đỉnh nhọn
  pointed dome
  sharp
  góc nhọn
  sharp corner
  đỉnh nhọn
  sharp crested flood
  lưỡi khoan nhọn
  sharp bit
  lưỡi nhọn
  sharp edge
  mũi tâm nhọn
  sharp-pointed centers
  đập đỉnh nhọn
  sharp-crested weir
  taper
  vát nhọn
  taper bearing
  tapered
  cánh thuôn nhọn
  tapered wing
  greasy
  chất nhờn
  greasy material
  oleaginous
  viscous
  chất lỏng nhờn
  viscous liquid
  chất lỏng nhờn-nhớt
  viscous liquid
  sự ma sát nhờn
  viscous friction
  sự ma-sát nhờn
  viscous friction
  sự ma-xat nhờn
  viscous friction

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  oleaginous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X