• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  station

  Giải thích VN: Vị trí của một máy nào đó trong thiết bị công [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: In an industrial facility, the location or position of a given machine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X