• Thông dụng

  Động từ
  to feed up, to fatten,to fat,to fatten,to make fat

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  finishing

  Giải thích VN: Trong nông nghiệp: vỗ béo một con vật để [[bán. ]]

  Giải thích EN: Agriculture. the fattening of animals for market.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fatten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X