• Soustraire; grappiller; faire danser l'anse du panier
  Ăn bớt của công
  soustraire l'argent de la collectivité
  Người làm bếp ăn bớt
  cuisinier qui fait danser l'anse du panier
  ăn bớt ăn xớ ăn bớt
  (sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X