• Aimer; prendre plaisir à; se plaire à; préférer
  Ưa của ngọt
  aimer les sucreries
  Ưa ngọt
  aimer les paroles douces
  Cây ưa đất ẩm
  plante qui préfère les terrains humides
  không ưa thì dưa giòi
  qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X