• Être anxieux; être tourmenté
  Vẻ ưu
  air anxieux
  Nét mặt ưu
  visage tourmenté
  khí chất ưu
  (tâm lý học) tempérament bileux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X