• Conjecturer
    ức đoán kết cục của một sự việc
    conjecturer l'issue d'un événement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X