• Hardi; audacieux; osé; intrépide; téméraire
  Bạo làm hơn bạo nói
  plus hardi à faire qu'à parler
  (tiếng địa phương) vigoureux; bien portant
  bạo mồm bạo miệng
  avoir un langage osé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X