• À l'improviste; inopinément ; subitement ; d'une manière inattendue
    Bất thần trời mưa
    la pluie tombe subitement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X