• Plat ; aplati
  Thờn bơn loài bẹt
  la sole est un poisson plat
  Góc bẹt
  (toán học) angle plat
  À plat
  Đặt bẹt xuống đất
  poser à plat sur le sol
  bèn bẹt
  (redoublement; sens atténué) légèrement plat; légèrement aplati

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X