• Qui na plus dappétit; rassasié (au point dêtre dégo‰té); repu
  Bứ rồi không ăn được nữa
  rassasié, on ne peut plus manger
  bứ
  (redoublement; sens atténué) commencer à navoir plus dappétit (en mangeant quelque chose)
  bứ đến cổ
  repu jusquau cou
  say bứ
  complètement ivre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X