• Mélasse
  Mật mía
  mélasse de canne
  Miel
  (thực vật học) nectar (de fleur)
  mật ít ruồi nhiều
  beaucoup d'appelés et peu d'élus
  mật ngọt chết ruồi
  (động vật học) fiel (de boeuf...)
  bệnh sỏi mật
  (y học) cholélithiase
  chứng đái muối mật
  cholalurie
  chứng giãn túi mật
  cholécystectasie
  đau túi mật
  cholécystalgie
  nôn ra mật xanh mật vàng
  rendre tripes et boyaux
  ống mật chủ
  (giải phẫu học) cholédoque
  sỏi mật
  calcul biliaire
  sự nôn mật
  biligenèse
  sự tạo mật
  cholépo…èse
  thông mật
  cholagogue
  Thuốc thông mật
  ��remède cholagogue
  thủ thuật cắt bỏ túi mật
  cholécystectomie
  thủ thuật mở đường mật
  cholangiotomie
  thủ thuật mở thông túi mật
  cholécystostomie
  viêm ống mật chủ
  cholédocite
  viêm túi mật
  secret; confidentiel
  Công an mật
  ��police secrète
  Tài liệu mật
  ��document secret
  Thư mật
  ��lettre confidentielle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X