• C'est parce que
    Bởi chưng trời tối lụy bán dầu
    c'est parce qu'il fait nuit qu'on doit avoir recours à la marchande d'huile

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X