• Plusieurs
  Ba bảy cách làm
  plusieurs fa�ons de faire (quelque chose)
  ba chìm bảy nổi
  très mouvementé; très tourmenté; en proie à de grandes vicissitudes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X