• Sept
  Bảy ngày
  sept jours
  Con bảy đánh bài đánh cờ
  le sept de coeur
  Dao bảy
  coupe-coupe de sept pouces
  Nồi bảy
  marmite pour sept rations de riz
  Septième
  Ngày bảy âm lịch
  le septième jour du mois lunaire
  bảy âm tiết
  heptasyllabe
  bảy cạnh
  (toán học) heptagonal
  bảy dây
  (âm nhạc) heptacorde
  bảy
  septièmement
  bảy mặt
  (toán học) heptaédrique
  bảy mươi
  soixante-dix
  bảy mươi tuổi
  septuagénaire
  bảy năm một lần
  septennal
  bảy nổi ba chìm ba chìm bảy nổi ba bảy
  )
  bộ bảy
  (chính trị) heptarchie; (âm nhạc) septuor
  chế độ cầm quyền bảy năm
  septennat
  gấp bảy
  septuple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X