• Blagueur; fumiste
    ba láp đấy đừng nên tin
    il est blagueur, ne le croyez pas

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X