• Englober; impliquer
  Quan niệm ấy bao hàm nhiều ý nghĩa
  cette conception englobe plusieurs acceptions
  Từ bao hàm một ý mới
  mot qui implique une nouvelle idée
  liên hệ bao hàm
  (toán học) inclusion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X