• Sens; signification; acception
  Nghĩa của một từ
  sens d'un mot
  Theo nghĩa rộng
  au sens large; lato sensu
  Signifier
  Thế nghĩa thế nào
  ?��qu'est-ce que cela signifie?
  Fidélité ; loyauté ; attaches
  Ăn nghĩa
  ��se conduire avec loyauté
  Nghĩa vợ chồng
  ��attaches conjugales
  Juste cause
  Hi sinh nghĩa
  ��se sacrifier pour une juste cause
  Le bien ; la charité
  Việc nghĩa
  ��oeuvre de charité
  Làm việc nghĩa
  ��faire le bien; faire la charité
  người chết nghĩa
  martyr
  không nghĩa
  ne pas valoir grand-chose ; ne rien valoir
  Cái này không nghĩa so với cái của anh
  ce chapeau ne vaut rien à côté du vôtre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X