• Carrément; catégoriquement
    đánh vỡ cái lọ cứ chối bay biến
    il a cassé le vase et pourtant il continue à nier carrément

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X