• Avoir envie de dormir; avoir sommeil; tomber de sommeil
    buồn ngủ gặp chiếu manh
    (tục ngữ) trouver chaussure à son pied

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X