• Particulier; singulier; individuel; propre
  Hiện tượng biệt
  phénomène particulier
  Trường hợp biệt
  cas singulier
  Cảm tưởng biệt của một người
  trait propre à une personne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X