• Câble
  bện dây cáp
  câbler
  bức điện chuyển bằng cáp
  câblogramme
  nghề bện dây cáp
  câblerie
  tàu đặt cáp
  câblier
  thợ bện dây cáp
  câbleur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X