• (thông tục) bisquer; prendre la chèvre; prendre la mouche
  Điều đó đã làm cho cáu sườn
  �a l'a fait bisquer
  sắp cáu sườn đấy
  il va prendre la chèvre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X