• Côte.
  Sườn
  côtes de veau.
  Flanc; versant; pente.
  Sườn núi
  versant d'un montagne;
  Sườn đồi
  pente (côte) d'un colline;
  Sườn phải của một đạo quân
  le flanc droit d'une armée;
  Đạo quân để hở sườn
  armée qui prête son flanc.
  Ossature; squelette; charpente.
  Sườn một công trình kiến trúc
  ossature d'un monument;
  Sườn tàu
  squelette d'un navire;
  Sườn nhà
  charpente d'un maison ;
  sườn của một đề án
  squelette d'un projet.
  (địa lý, địa chất) talus.
  Sườn lục địa
  talus continental.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X