• (từ cũ, nghĩa cũ; ít dùng) arrêter
    kẻ cắp đã bị câu giam
    le voleur a été arrêté

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X