• Fidèle; loyalement dévoué
  Con chó nghĩa
  un chien fidèle
  Significatif; qui a un certain sens
  Câu nói nghĩa
  une parole significative
  Một câu không nghĩa
  une phrase qui n'a pas de sens

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X