• Torche; bordure; renvergeure; ceinture
  Cạp rổ
  torche (renvergeure) d'un panier
  Cạp chiếu
  bordure d'une natte
  Cạp quần
  ceinture de pantalon
  Border; renverger
  Cạp cái thúng
  renverger un panier
  Mordiller; grignoter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X