• En tout; au total
  Cả thảy năm mươi người
  en tout cinquante personnes
  Cả thảy một trăm đồng
  au total cent dongs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X