• Prêt à se sacrifier (pour une noble cause)
  Tinh thần cảm tử
  esprit de ceux qui sont prêts à se sacrifier (pour une noble cause)
  đội quân cảm tử
  brigade des commandos de la mort

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X