• Retirer la part qui revient à quelqu'un
    anh ấy về chậm người ta đã cất phần
    à cause de son retard , on lui a retiré sa part

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X