• Soigné; soigneux; consciencieux
  Công việc làm cẩn thận
  travail soigné ; travail consciencieux
  Cẩn thận trong việc làm
  soigneux dans son travail
  Làm việc cẩn thận
  travailler de fa�on soigneuse ; travailler soigneusement
  Làm cẩn thận công việc của mình
  accomplir sa tâche de fa�on consciencieuse ; accomplir consciencieusement sa tâche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X