• Faire des démarches; manoeuvrer
    ó cậy cục để được làm quan
    il manoeuvrait pour se faire nommer mandarin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X