• Déconseiller; dissuader
    Can ngăn chồng đừng uống rượu
    déconseiller au mari de boire de l'alcool

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X