• (từ cũ, nghĩa cũ) (le foie et les intestins) coeur; âme; sentiments intimes
    Biết đâu gửi can trường vào đâu ?
    comment savoir à qui je pourrais confier mon coeur?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X