• Garder; surveiller
  Canh giữ biên giới
  garder les frontières
  Canh giữ binh
  surveiller les prisonniers de guerre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X