• Cordage; corde
  Đánh chão
  tordre un cordage
  Buộc bằng chão
  attacher avec une corde
  dai như chão
  très tenace ; qui tra†nasse
  Câu chuyện dai như chão
  ��conversation qui tra†nasse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X