• Très juste; parfaitement impartial
    chí công
    tout à la collectivité et rien à l'intérêt personnel

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X