• Très raisonnable; très juste
  Lời nói chí phải
  paroles très raisonnables
  Những nhận xét chí phải
  des appréciations très justes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X