• (thể dục thể thao) set (de tennis, de ping-pong, de volley-ball)
  Examiner
  Xét một vấn đề
  examiner une question
  (tiếng địa phương) faire une perquisition; perquisitionner; fouiller
  Xét nhà ai
  perquisitionner au domicile de quelqu'un
  Xét hành hải quan
  fouiller les bagages à la douane
  xét đến cùng
  tout bien considéré; en dernière analyse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X