• (địa lý, địa chất) tropique
  Chí tuyến bắc
  tropique de Cancer
  Chí tuyến nam
  tropique du Capricorne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X