• (sinh vật học) glande.
  Tuyến nước bọt
  glande salivaire.
  Ligne; parcours.
  Tuyến xe buýt
  le parcours d'un autobus; ligne d'autobus.
  Partie de la chaussée réservée (à tel ou tel véhicule).
  Tuyến xe đạp
  partie de la chaussée réservée aux cyclistes.
  Secteur.
  Những bệnh viện cùng tuyến
  les hôpitaux du même secteur.
  giới tuyến
  ligne de démarcation.
  Vượt tuyến
  ��s'évader en passant la ligne de démarcation.
  trận tuyến
  ligne de front.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X